Bảng giá công khai

Biết những gì bạn phải trả tiền với cấu trúc định giá rõ ràng của chúng tôi. Không có chi phí ẩn.

Miễn phí
Miễn phí
 • Tính năng cơ bản
 • Không giới hạn URL được phép
 • Không giới hạn Số nhấp chuột mỗi tháng
 • 3-day Lưu trữ dữ liệu
 • 10 Mã QR
 • 2 Hồ sơ tiểu sử
 • Trang Splash tùy chỉnh
 • Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Thành viên nhóm
 • Tùy chỉnh tên miền
 • Kênh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL hạn chế
 • Không có quảng cáo
 •  
Dùng thử
Tính Phí
$9
 • Tính năng cơ bản
 • Không giới hạn URL được phép
 • Không giới hạn Số nhấp chuột mỗi tháng
 • 7-day Lưu trữ dữ liệu
 • Không giới hạn Mã QR
 • Không giới hạn Hồ sơ tiểu sử
 • Không giới hạn Trang Splash tùy chỉnh
 • Không giới hạn Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Không giới hạn Theo dõi sự kiện
 • Thành viên nhóm
 • Không giới hạn Tùy chỉnh tên miền
 • Kênh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL hạn chế
 • Không có quảng cáo
 •  
Dùng thử
VIP
$18
 • Tính năng cơ bản
 • Không giới hạn URL được phép
 • Không giới hạn Số nhấp chuột mỗi tháng
 • 7-day Lưu trữ dữ liệu
 • Không giới hạn Mã QR
 • Không giới hạn Hồ sơ tiểu sử
 • Không giới hạn Trang Splash tùy chỉnh
 • Không giới hạn Các trang lớp phủ tùy chỉnh
 • Không giới hạn Theo dõi sự kiện
 • Không giới hạn Thành viên nhóm
 • Không giới hạn Tùy chỉnh tên miền
 • Không giới hạn Kênh
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Các chiến dịch
 • Bí danh tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu
 • API nhà phát triển
 • Tùy chỉnh URL hạn chế
 • Không có quảng cáo
 •  
Dùng thử

Trang Splash tùy chỉnh

Tạo trang đích tùy chỉnh để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và thu hút người dùng vào chiến dịch tiếp thị của bạn.

Lớp phủ

Sử dụng công cụ lớp phủ của chúng tôi để hiển thị các thông báo không phô trương trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi thông điệp đến khách hàng của bạn hoặc chạy chiến dịch khuyến mãi.

Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi các sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Các câu hỏi thường gặp

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

Bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu mỗi kỳ cho đến khi bị hủy.

Khi tài khoản của bạn đã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết, dữ liệu lưu lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác của bạn.

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền tại thời điểm yêu cầu của khách hàng trừ đi số ngày còn lại của gói đã mua.

You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming