Hồ sơ tiểu sử

Chuyển đổi người theo dõi của bạn bằng cách tạo các trang đẹp nhóm tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Dùng thử Liên hệ chúng tôi

 

Rút gọn link miễn phí - Web làm ngắn & Quản lý liên kết số 1 VN - Sum.vn

Một liên kết để thống trị tất cả.

Tạo hồ sơ đẹp và thêm nội dung như liên kết, quyên góp, video và hơn thế nữa cho người dùng mạng xã hội của bạn. Chia sẻ một hồ sơ trên mạng xã hội của bạn để người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Dùng thử
Tiêu chuẩn mới
Theo dõi và tối ưu hóa.

Hồ sơ hoàn toàn có thể theo dõi và bạn có thể tìm hiểu chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào liên kết trên hồ sơ của bạn và họ đến từ đâu.

Dùng thử
Có thể theo dõi đến dấu chấm