Tiêu chuẩn mới.

Mã QR có ở khắp mọi nơi và chúng sẽ không biến mất. Họ là một tài sản lớn cho công ty của bạn vì bạn có thể dễ dàng thu hút người dùng và chuyển đổi họ. Mã QR có thể được tùy chỉnh để phù hợp với công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

Dùng thử
Tiêu chuẩn mới
Có thể theo dõi đến dấu chấm.

Vẻ đẹp của mã QR là hầu hết mọi loại dữ liệu đều có thể được mã hóa trong đó. Hầu hết các loại dữ liệu có thể được theo dõi rất dễ dàng, do đó bạn sẽ biết chính xác khi nào và từ đâu một người đã quét mã QR của bạn.

Dùng thử
Có thể theo dõi đến dấu chấm