Chính sách và điều khoản

Dưới đây là toàn bộ thông tin các điều khoản điều khoản sử dụng dịch vụ dành cho người sử dụng, gọi là “Chính sách điều khoản” . Bằng việc sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn được hiểu rằng sẽ đồng ý toàn bộ điều khoản đã được đề cập.

I. Chính sách, yêu cầu đối với khách hàng sử dụng Sum.vn:

- Chịu trách nhiệm về link mà bạn rút gọn thông qua nền tảng của chúng tôi.

- Không sử dụng nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật.

- Không kích động, chống phá nhà nước hay cá nhân.

- Không dùng đường link để bán các sản phẩm có nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

- Chúng tôi có quyền xóa, sửa các nội dung hoặc đường link nếu vi phạm các yêu cầu trên.

- Chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo về việc xóa bỏ hay sửa các đường link.

II. Giới hạn trách nhiệm:

- Khi đồng ý sử dụng hệ thống của Sum.vn, bạn hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp về nội dung đường link bạn đã tạo hoặc đã xuất bản từ hệ thống của chúng tôi.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng nền tảng rút gọn link.

- Thông tin cá nhân và mật khẩu truy cập hệ thống bạn cần bảo mật và lưu trữ ở những nơi an toàn. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đến từ việc bạn không bảo mật tài khoản. 

- Các bài viết trên blog của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia có chuyên môn.

III. Đối với đăng nhập bằng các mạng xã hội Facebook, twitter, Google

- Chúng tôi chỉ thu thập email người dùng để đối chiếu tài khoản.

- Sử dụng đăng nhập nhanh đối với liên kết mạng xã hội.

IV. Đối với thanh toán:

 

- Việc thanh toán hoàn toàn tự động từ đơn vị trung gian Paypal nên Sum.vn hoàn toàn không có liên quan gì đến các vấn đề phát sinh.

- Một số người dùng lợi dụng tính năng thanh toán Paypal cố tình Bypass đều được Paypal nghi nhận.

- Khi người dùng chỉ muốn dùng thử thì nên hủy tính năng gia hạn của Paypal.

=> Mọi vấn đề liên quan đến Paypal chúng tôi sẽ không giải quyết.

 

Người sử dụng cần đọc về Chính sách điều khoản, Giới hạn trách nhiệm trước khi sử dụng Sum.vn.